giấy bóng kiếng trong

Giấy bóng kiếng trong 001

Nhà sản xuất: nhập khẩu Tên tiếng Anh: Metallized Opp Film Mã sản phẩm: 856879 Hiện trạng: sẵn có Mô tả - Giấy kiếng màu - Taiwan, Đài Loan - 0.5 x 0.8 m, màu nền, một mặt kiếng, biểu mẫu hiện đại - Chức năng: gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: ...