Nơ rút 001

Nơ rút 001

Nơ rút 001
Đây là kiểu thắt nơ hoa rất được ưa chuộng vì vẻ sang trọng và phù hợp với nhiều kiểu gói hoa tươi.

Bạn có thể tự thắt kiểu nơ hoa này theo 4 bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1:

– Xác định độ lớn của bông hoa bạn muốn làm (theo độ dài của đoạn đầu ruy-băng thừa ra).

– Chọn điểm để làm điểm chính giữa của bông hoa và xoắn dây ruy-băng tại đúng điểm này, giữ cho mặt phải của sợi ruy-băng đối diện với mặt bạn.

Bước 2:

– Tạo một vòng tròn với điểm xoắn của ruy-băng ở giữa.

– Giữ chỗ xoắn bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ của bạn.

– Tạo vòng tròn thứ 2 có cùng kích cỡ với vòng tròn đầu tiên ở vị trí đối diện.

– Xoắn vòng tròn hướng về phía bạn

Bước 3:

– Tiếp tục tạo thêm các vòng tròn cánh hoa theo cách này cho đến khi bông hoa đủ số cánh mà bạn muốn. Dùng 1 sợi ruy-băng nhỏ buộc vào giữa chỗ nút xoắn, giấu nút buộc ở phía sau bông hoa và không cắt đoạn dây còn thừa để buộc bông hoa vào những đồ vật bạn muốn.

Bước 4:

– Sắp xếp các vòng tròn cánh hoa theo hình dáng mà bạn muốn.