Giấy kiếng bao 001

Giấy kiếng bao 001

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã Số : Giấy kiếng màu
Tên Sản phẩm : Giấy kiếng màu
Màu sắc : có nhiều màu
Giá bán lẻ hiện tại :liên hệ
Kích thước : A4
Giấy kiếng bao 001
THÔNG TIN CHI TIẾT

Giấy kiếng màu là lọai giấy cứng trong suốt có thể nhìn qua được
Lọai giấy kiếng màu này rất nhiều màu sắc
Bạn có thể làm những sản phẩm thủ công
Lọai không có màu thì rẻ hơn
Giấy kiếng màu có thể làm trong việc lắp vào máy chụp ảnh nữa